TH IJP ITHA76 3D2N VZ โปรเเกรมทัวร์เชียงใหม่3วัน2คืน

Attribute:

SKU : TH IJP ITHA76 3D2N VZ โปรเเกรมทัวร์เชียงใหม่ 3วัน28คืน

วันแรก ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIET JET AIR – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อ.แม่แตง – วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ – สวนส้มธนาธร วันที่สอง ดอยอ่างขาง–สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาวสวน80- ไร่ชา2000– ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล–ชมซากูระ (ช่วงปลายธ.ค.ต้นม.ค.) - ดอยสุเทพ วันที่สาม พระธาตุดอยคำ–ดอยม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม–สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว–สวนดอก ไม้I love Flower Farmหรือสวนอื่นๆใกล้เคียง - ห้วยตึงเฒ่า – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Share

Share


Powered by MakeWebEasy.com