ทัวร์ตจุรกี มหัสจรรย์8วัน5คืน

รหัสสินค้า : รหัสโปรแกมทัวร์: TK BT-TUK02 8D5N TK

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง21วัน

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ทัวร์ตุรกี

Share

รายละเอียดสินค้า

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพ - ตุรกี

วันที่สอง      สนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน

                • เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินไคมัคลึ

                •ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่

วันที่สาม      เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล

วันที่สี่         ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค

วันที่ห้า       เมืองชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล

วันที่หก       บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์•พระราชวังโดลมาบาห์เช่

                •ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต

วันที่เจ็ด       ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม

                •ชมพระราชวังทอปกาปึ• สนามบินอิสตันบูล

วันที่แปด      สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

 

อัตตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาพักเดี่ยว
04 - 11 ต.ค. 6136,9005,500 
11 - 18 ต.ค. 6136,9005,500 
01 - 08 พ.ย. 6136,9005,500 
08 - 15 พ.ย. 6136,9005,500 
15 - 22 พ.ย. 6136,9005,500 
22 - 29 พ.ย. 6136,9005,500 
29 พ.ย. - 06 ธ.ค. 6136,9005,500 
05 - 12 ธ.ค. 6136,9005,500  
07 - 14 ธ.ค. 6136,9005,500  
13 - 20 ธ.ค. 6136,9005,500  

กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ เล่มน้ำเงิน เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

TK GS IST03 9D6N W5

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (9D6N) “IST03 TURKEY FANTASTIC” สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5) ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

 
฿ 26,999 ฿ 26,999
New

TK GS IST02 8D6N TK

ตุรกีโรงแรม 5 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง 2 คืน “ IST02 TURKEY AWESOME (8D6N) ” บินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+บินภายใน 1 ขา บินด้วยสายการบิน เตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

 
฿ 31,999 ฿ 31,999
New

TK ZG ZIST19 9D6N TK

ตุรกี 9วัน6คืน อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ คูซาดาซี ชานัคคาเล่ อิสตันบูล

 
฿ 30,999 ฿ 30,999
New

TK GS IST01 5D6N TK

ตุรกีโรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง “ IST01 TURKEY WONDER TRIP (8D6N) ” บินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+บินภายใน 1 ขา บินด้วยสายการบิน เตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

 
฿ 29,999 ฿ 29,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com