ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 5วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JP TTN XJ60 5D3N XJ

** ปล. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป** ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน

Share

Share

รหัสโปรเเกรม : ​JP TTN XJ60 5D3N XJ
ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ
ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่  ณ Expo City 

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 
วันที่สอง          หมู่บ้านนินจาอิงงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ
วันที่สาม          อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สี่              ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ห้า            สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาพักเดี่ยว
28 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 256128,8887,900
29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 256128,8887,900
30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 256128,8887,900
31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 256128,8887,900
01 - 05 พฤศจิกายน 256127,8887,900
02 - 06 พฤศจิกายน 256127,8887,900
03 - 07 พฤศจิกายน 256127,8887,900
04 - 08 พฤศจิกายน 256127,8887,900
05 - 09 พฤศจิกายน 256127,8887,900
06 - 10 พฤศจิกายน 256127,8887,900
07 - 11 พฤศจิกายน 256127,8887,900
08 - 12 พฤศจิกายน 256127,8887,900
09 - 13 พฤศจิกายน 256127,8887,900
10 - 14 พฤศจิกายน 256127,8887,900
11 - 15 พฤศจิกายน 256127,8887,900
12 - 16 พฤศจิกายน 256127,8887,900
13 - 17 พฤศจิกายน 256127,8887,900
14 - 18 พฤศจิกายน 256127,8887,900
15 - 19 พฤศจิกายน 256127,8887,900
16 - 20 พฤศจิกายน 256127,8887,900
17 - 21 พฤศจิกายน 256127,8887,900
18 - 22 พฤศจิกายน 256127,8887,900
19 - 23 พฤศจิกายน 256127,8887,900
20 - 24 พฤศจิกายน 256127,8887,900
21 - 25 พฤศจิกายน 256127,8887,900
22 - 26 พฤศจิกายน 256127,8887,900
23 - 27 พฤศจิกายน 256127,8887,900
24 - 28 พฤศจิกายน 256127,8887,900
25 - 29 พฤศจิกายน 256127,8887,900
26 - 30 พฤศจิกายน 256127,8887,900


                                       

 

 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com