ทัวร์จีน มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน

รหัสสินค้า : CN GO FD760 3D2N FD

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ *** ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน *** ***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์*** ** แจกน้ำดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ ** ** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ทัวร์จีน

Share

รายละเอียดสินค้า

รหัสโปรเเกรม : ​CN GO FD760 3D2N FD

เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่
ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง
ช้อปปิ้งตลาดมาบุญครองเซินเจิ้น “หล่อหวู่
ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่-เซินเจิ้น
วันที่สอง         เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
วันที่สาม         จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
19-21ตุลาคม 25618,8884,000
20-22ตุลาคม 25618,8884,000
21-23ตุลาคม 25618,8884,000
26-28ตุลาคม 25618,8884,000
27-29ตุลาคม 25618,8884,000
02-04พฤศจิกายน 25618,8884,000
03-05พฤศจิกายน 25618,8884,000
09-11พฤศจิกายน 25618,8884,000
10-12พฤศจิกายน 25618,8884,000
16-18พฤศจิกายน 25618,8884,000
17-19พฤศจิกายน 25618,8884,000
23-25พฤศจิกายน 25618,8884,000
24-26พฤศจิกายน 25618,8884,000
01-03ธันวาคม 25618,8884,000
07-09ธันวาคม 25617,8884,000
08-10ธันวาคม 256112,8886,000
14-16ธันวาคม 25618,8884,000
15-17ธันวาคม 25618,8884,000
21-23ธันวาคม 25618,8884,000
22-24ธันวาคม 25618,8884,000
29-31ธันวาคม 256112,8886,000
30ธ.ค.-01ม.ค.256212,8886,000
31ธ.ค.-02ม.ค.256212,8886,000

 

                                           

 

 

 

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

รหัสโปรแกรม : CN IJP CNTG77 5D3N TG

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง- หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน- ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ถนนหวังฟู่จิ่ง องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า -ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

฿ 15,888 ฿ 15,888
฿ 14,888 ฿ 14,888 -6%
New

CN GO 3U 6D5N 3U

***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท*** ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน /ท่าน/ทริป *** หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ *** *** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

 
฿ 32,888 ฿ 32,888
New

CN GO CA7806 4D3N CA

***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท*** ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 150 หยวน /ทริป/ต่อท่าน กรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่านขอเก้บทิปเพิ่ม 50 หยวน รวมเป็น 200 หยวนต่อท่าน ** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

 
฿ 16,888 ฿ 16,888
New

รหัสโปรเเกรม : CN IJP FD401 KUNMING 4D2N FD

คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน ชมความงาม ถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร ว้าวว!! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้ เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถานเตี้ยน 1 คืน, เมืองคุนหมิง 1 คืน

 
฿ 7,888 ฿ 7,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com