ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6วัน4คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JP GO TG670 6D4N TG

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** ** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

Share

Share

รหัสโปรแกรม : JP GO TG670 6D4N TG

นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก
เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ ถนนที่นิยมในหมู่ผู้รักการเดินเที่ยวชมวิว

อาคารโกดังอิฐแดงเก่า อาคารที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่ตั้งอยู่ภายใน

ชมเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ที่ คลองโอตารุ

สนุกสนานกับ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี

ช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร่ แหล่งที่ตั้งของ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมาย

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

เมนูปิ้งย่างพร้อมปู 3 ชนิด แบบไม่อั้น

กำหนดการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ

วันที่สอง    สนามบินชิโตเซะ-โดราเอม่อนสกายพาร์ค-ฮาโกดาเตะ-เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ-นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ          

วันที่สาม    ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-โกะเรียวคะคุ-โกดังอิฐแดง-ชมวิวภูเขาไฟโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ

วันที่สี่       ดื่มน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาโยเต-เมืองโอตารุ- คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-*เมนูปู 3 ชนิด

วันที่ห้า      กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-เมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่หก      สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทางราคาผู้ใหญ่ราคาพักเดี่ยว
02-07 ธันวาคม 6156,9008,900
31 ธ.ค. – 05 ม.ค.6259,9008,900

 

       

Powered by MakeWebEasy.com