ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : HK PHD A380 4D3N EK

(Option..Ocean Park เพิ่มอีก 3,000 บาท..รวมรับ-ส่ง) (Option..DisneyLand Hongkong เพิ่มอีก 4,000 บาท..รวมรับ-ส่ง) รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ***กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด 22-25,24-27,25-28,27-30,28-31 ธ.ค. หรือกรุ๊ปเหมาส่วนตัวและกรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปแล้ว*** ***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น***

Share

Share

รหัสโปรแกรม : HK PHD A380 4D3N EK

สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN"

เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน

นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดเจ้าแม่กวนอิม 

ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์   ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์  

นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง

หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว

ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT

สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

กำหนดการเดินทาง

วันแรก           กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท

วันที่สอง        (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ –  วัดแชกงหมิว – กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต

วันที่สาม       ฮ่องกง –  มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดสแควร์ - THE VENETIAN  

วันที่สี่            มาเก๊า – ฮ่องกง - ช้อปปิ้งนาธาน  –  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่านพักเดี่ยว
10-13 พฤศจิกายน 256123,9009,000
17-20 พฤศจิกายน 256123,9009,000
24-27 พฤศจิกายน 256123,9009,000
2-5  ธันวาคม 256123,9009,000
6-9  ธันวาคม 256123,9009,000
9-12  ธันวาคม 256123,9009,000
15-18  ธันวาคม 256123,9009,000
22-25  ธันวาคม 256126,90012,000
24-27  ธันวาคม 256126,90012,000
25-28  ธันวาคม 256126,90012,000
27-30  ธันวาคม 256126,90012,000
28-31  ธันวาคม 256126,90012,000
5-8  มกราคม  256223,9009,000
12-15  มกราคม  256223,9009,000
19-22  มกราคม  256223,9009,000
26-29  มกราคม  256223,9009,000
9-12  กุมภาพันธ์  256223,9009,000
16-19  กุมภาพันธ์  256223,9009,000
23-26  กุมภาพันธ์  256223,9009,000

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com