ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันตา พระใหญ่นองปิง 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : HK PHD EK384 3D2N EK

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

Share

Share

รหัสโปรแกรม : HK PHD EK384 3D2N EK

เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน

นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องก

หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ  แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว

ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน

ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT

สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

กำหนดการเดินทาง

วันแรก       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต &เทมเปิ้ลสตรีท

วันที่สอง     กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต

วันที่สาม     (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่านพักเดี่ยว
27-29  ตุลาคม 256118,9007,000
2-4 พฤศจิกายน 256119,9008,000
9-11 พฤศจิกายน 256119,9008,000
16-18 พฤศจิกายน 256119,9008,000
23-25 พฤศจิกายน 256119,9008,000
30 พ.ย.-2 ธ.ค. 256119,9008,000
1-3  ธันวาคม  256119,9008,000
8-10  ธันวาคม  2561
(หยุดวันรัฐธรรมนูญ)
20,9008,000
9-11  ธันวาคม  256119,9008,000
14-16  ธันวาคม  256119,9008,000
21-23  ธันวาคม  256122,900
10,000
23-25  ธันวาคม  256122,90010,000
26-28  ธันวาคม  256122,90010,000
28-30 ธันวาคม  256125,900โปรแกรมพิเศษบินไฟล์ทเช้า
30 ธ.ค. 61- 1 ม.ค. 6225,90012,000
4-6  มกราคม  256219,9008,000
11-13  มกราคม  256219,9008,000
18-20  มกราคม  256219,9008,000
25-27 มกราคม  256219,9008,000
26-28  มกราคม  256219,9008,000
8-10 กุมภาพันธ์ 256219,9008,000
15-17กุมภาพันธ์ 256219,9008,000
16-18 กุมภาพันธ์ 256219,9008,000
22-24กุมภาพันธ์ 256219,9008,000
23-25 กุมภาพันธ์ 256219,9008,000
Powered by MakeWebEasy.com