ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EU CD EK373 7D EK

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

Share

Share

รหัสโปรแกรมทัวร์ : EU CD EK373 7D EK

มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ซาลบูร์ก วังมิราเบล  หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
อินส์บรูค ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ซูริค

 

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ
วันที่สอง          ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก -จัตุรัสมาเรียน
วันที่สาม          ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท
วันที่สี่              ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ
วันที่ห้า            ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์         
วันที่หก            ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์
วันที่เจ็ด            ดูไบ-กรุงเทพฯ  

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
5-11 ธ.ค. 6140,90010,000
26 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.6250,90010,000
28 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.6250,90010,000
29 ธ.ค.61 - 4 ม.ค.6250,90010,000


                                                                                                                                                                                     

Powered by MakeWebEasy.com