ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EU-GG12-9D-QR

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***

Share

Share

รหัสโปรแกรมทัวร์ : EU-GG12-9D-QR

กำหนดการเดินทาง

วันแรก            กรุงเทพฯ – มิวนิค
วันที่สอง         มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น
วันที่สาม         การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ
วันที่สี่             มิวนิค – ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ
วันที่ห้า           เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า
วันที่หก           ปราค – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ
วันที่เจ็ด         บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน– จตุรัสฮีโร สแคว์ –  เวียนนา
วันที่แปด        เวียนนา – พระราชวังเชรินน์บรุนน์ –ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์ – กรุงเทพฯ                                                    วันที่เก้า          กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบรการ

กำหนดการเดินทางพักห้องคู่พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
27 ธ.ค. – 4 ม.ค.62 // 29 ธ.ค. – 6 ม.ค. 62 (เทศกาลปีใหม่)79,90025,000
14 – 22 ม.ค. // 24 ม.ค. – 1 ก.พ. 6262,55515,000
7 – 15 ก.พ. // 9 – 17 ก.พ. // 16 – 24 ก.พ. 6264,55515,000
7 – 15 มี.ค. // 9 – 17 มี.ค. // 21 – 29 มี.ค. // 23 – 31 มี.ค. //28 มี.ค. – 5 เม.ย. // 30 มี.ค. – 7 เม.ย. 6262,55515,000

                                                                                                                                                                                                           

Powered by MakeWebEasy.com