ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EU-GG15-8D-QR

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** ** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น **

Share

Share

รหัสโปรแกรมทัวร์ : EU-GG15-8D-QR

เข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา มีถังไวน์เก่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ 
เมืองลูเซิร์น  เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล  และ สิงโตหินแกะสลัก
สวิสเซอร์แลนด์ พักเมือง Interlaken สถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด
พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว

กำหนดการเดินทาง
วันแรก              กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต
วันที่สอง           แฟรงค์เฟิร์ต  – ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก  - ฟุสเซ่น  (เยอรมัน)
วันที่สาม           โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานสไตน์  – อินส์บรุค  – วังหลังคาทองคำ   (ออสเตรีย)
วันที่สี่               ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – ชม  อนุสาวรีย์สิงโต – อินเทอร์ลาเค่น  (สวิตเซอร์แลนด์)
วันที่ห้า             พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี  –  ดิจอง  (ฝรั่งเศส)
วันที่หก             แวร์ซายส์  –  ล่องเรือบาโตมุช –  อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู  (ฝรั่งเศส)
วันที่เจ็ด            ประตูชัย  –  หอไอเฟล   –  พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์   –  กรุงเทพฯ
วันที่แปด           กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
วันที่ 4 – 11 ธันวาคม 2561
(วันพ่อแห่งชาติ และ วันรัฐธรรมนูญ)
69,55510,000
วันที่ 29 ธ.ค. – 5 ม.ค. // 30 ธ.ค. – 6 ม.ค. (เทศกาลปีใหม่)79,55518,000

                                                                                                      

Powered by MakeWebEasy.com