ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 6วัน4คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : RS CVT01 6D4N T5

High light Saint Petersburg & Moscow จัตุรัสแดพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

Share

Share

กำหนดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ เติร์กมินิสถาน – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่สอง พระราชวังแคทเธอรีน – พระราชวังฤดูหนาว  – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ      

วันที่สาม  ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล-มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารคาซาน-รถไฟความเร็วสูง สู่ มอสโคว์         

วันที่สี่  มอสโก – OSTANCINO" TOWER –  Izmailovo Kremlin Moscow – Husky Park 

วันที่ห้า พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – สถานีรถไฟใต้ดิน

 วันที่หก  อัชกาบัต – กรุงเทพฯ

    “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคา / บาท
มกราคม
26 - 31 ม.ค. 2562
44,999. -
กุมภาพันธ์
2 – 7 ก.พ. 2562
9 – 14 ก.พ. 2562
16 – 21 ก.พ. 2562
23 – 28 ก.พ. 2562
44,999. -
มีนาคม
2 – 7 มี.ค. 2562
9 – 14 มี.ค. 2562
16 – 21 มี.ค. 2562
23 – 28 มี.ค. 2562
44,999. -
Powered by MakeWebEasy.com