ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์เเลนด์ ซูวอน โซล 6วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรเเกรม : KR IJP KXJ19 6D3N XJ

เกาะนามิ ซูวอน ป้อมปราการฮวาซอง Soyanggang Sky Walk วัดวาวูจองซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮันบก โซลเทาวน์เวอร์ LED Rose Garden หมู่บ้านเทพนิยาย อินชอนไชน่าทาวน์ ช้อปปิ้งเมียงดง ฮงแด ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ฮุนไดเอ้าเล็ท ร้านละลายเงินวอน

Share

Share

Hello Summer เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-ซูวอน-โซล(6วัน3คืน)

เดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2562

โปรเเกรมการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)

วันที่สอง   เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน) เกาะนามิ -Soyanggang Sky Walk - ป้อมปราการฮวาซอง

วันที่สาม   วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - LED Rose Garden - ตลาดทงแดมุน  

วันที่สี่      พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบ็อค-SEOUL TOWER - เมียงดง                 

วันที่ห้า    ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET- หมู่บ้านเทพนิยาย – อินชอนไชน่าทาวน์      SUPER MARKET   

วันที่หก   ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง - THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ703 

พักซูวอน 1คืน โซล 2คืน

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’

Powered by MakeWebEasy.com