ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พัก 4ดาว 5วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรแกรม : CN IJP CNTG77 5D3N TG

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง- หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน- ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ถนนหวังฟู่จิ่ง องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า -ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Share

Share

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”

พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน

ชมการแสดงระดับโลก กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดโชว์ชื่อดัง

ขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย

เมนูพิเศษ>เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว,Buffet Chekiskan

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท

วันแรก          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงปักกิ่ง

วันที่สอง        ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง- หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง

วันที่สาม       พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน- ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย 

วันที่สี่            กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ถนนหวังฟู่จิ่ง

วันที่ห้า         องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า -ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

ลดพิเศษ 2 พีเรียด

➖ วันเดินทาง 24 -28 พ.ค. ✔ 6 ที่
➖ วันเดินทาง 31 พ.ค.-4 มิ.ย.✔ 9 ที่

Powered by MakeWebEasy.com