ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ 4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรเเกรม : VN ZG ZDAD19 4D3N VZ

เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน

Share

Share

เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน3คืน

พักบานาฮิลล์ 1 คืน ชม 2 เมืองมรดกโลก

ล่องเรือกระดังชมธรรมชาติ ล่องเรือมังกรเเม่น้ำหอม

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองดานัง –  นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  (-/L/D)

วันที่สอง บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม (B/L/D)

วันที่สาม วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง (B/L/D)

วันที่สี่   เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’

 

 


Powered by MakeWebEasy.com