ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัย บานาฮิลล์ 4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรเเกรม : VN TTN VZDAD07 4D3N VZ

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน *** มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด***

Share

Share

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน
ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME โดยสายการบิน  VIETJET AIR

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2562 (บินบ่าย-กลับเย็น)

**ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน

ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร**


รายละเอียดโปรเเกรม

วันแรก  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง –  เมืองดานัง - สะพานมังกร

วันที่สอง   เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง –  เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – บานาฮิลล์(ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า - โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)

วันที่สาม  สวนสนุก The Fantasy Park  - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

วันที่สี่     เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง -  วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


 “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ 

Powered by MakeWebEasy.com