ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคาย่าม่า 5วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรเเกรม : JP TTN XJ113 5D3N XJ

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เลือกสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

Share

Share

OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N  ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย)

FREE WIFI ON BUS  มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

รายละเอียดโปรเเกรม

วันแรก    กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง   สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ – นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่สาม   นาโกย่า - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้

วันที่สี่      อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันที่ห้า   สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’

Powered by MakeWebEasy.com