ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได สกี้ 5วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรเเกรม : JP TTN TGSDJ04 5D3N TG

สิ้นสุดการรอคอย สายการบินไทย บินตรงลงเซนได ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ สัมผัสความน่ารัก ของสุนัขจิ้งจอก นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอ อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด และ Sendai-Izumi Premium Outlet Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

Share

Share

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได สกี้ 5วัน3คืน

Sendai-Izumi Premium Outlet

วันเดินทาง

วันแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง  สนามบินเซ็นได – ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองฟุคุชิมะ

วันที่สาม  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได – ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด

วันที่สี่   ซากปราสาทเซนได - ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – ช้อปปิ้ง ณ Sendai-Izumi Premium Outlet

วันที่ห้า  สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูมิ

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’

วันเดินทาง                                             ราคาผู้ใหญ่      พักเดี่ยว
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562                           31,888.-       8,900.-

07-11 ธันวาคม 2562                                                  31,888.-       8,900.-
 
14-18 ธันวาคม 2562                                                   31,888.-       8,900.-


Powered by MakeWebEasy.com