JP TTN XJ133 5D3N XJ

รหัสสินค้า : รหัสโปรเเกรม : JP TTN XJ133 5D3N XJ

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

Share

รายละเอียดสินค้า

TOKYO FUJI NIKKO 5D3N

ซุปตาร์ ซามูไร Autumn

กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 62 เริ่มต้น 26,888.-

โดยสายการบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ แอร์ไลน์ (XJ)

กำหนดการเดินทาง

วันแรก    กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง  สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ออนเช็นธรรมชาติ

วันที่สาม  ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ – เมืองอิบารากิ

วันที่สี่     เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก้ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ – ทะเลสาบชูเซนจิ – วัดนาริตะซัง - อิออนมอลล์

วันที่ห้า   สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

JP ZG ZNRT12 4D3N JL

เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี เยือนวัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด เพลิดเพลินไปกับเมืองโอไดบะ ถ่ายรูปคู่เทพีเสรีภาพ ช้อปปิ้งชินจูกุ อาหารพิเศษ! บุฟเฟต์ปิ้งย่างยากินิคุ

 
฿ 27,999 ฿ 27,999
New

JP ASIAN ALPINE 6D3N XJ

เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) ช้อปปิ้งโกเทมบะ ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซะกุซ่า ช้อปปิ้งฮาราจูกุ

 
฿ 35,900 ฿ 35,900
New

JP CU EASY LIKE SNOW 5D3N JL

สัมผัสหิมะสุดฟิน โอซาก้า-โตเกียว EASY LIKE SNOW OSAKA TOKYO ไม่เหนือย เข้านาโกย่า-ออกนาริตะ JAPAN AIRLINES 5 วัน 3 คืน เล่นหิมะสุดฟินลานสกีฟูจิเทน กระเช้าคาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ วัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งโกเทมบะ ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชิบูย่า แช่น้ำแร่+ขาปูยักษ์ บริการอาหารแบบ FULL SERVICE

 
฿ 33,900 ฿ 33,900
New

JP IJP XJ787 6D3N XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โตเกียว ชิราคาวาโกะ 6วัน3คืน JP IJP XJ787 6D3N XJ เริ่ม 22,888 เที่ยวครบ X No Freedayนาโกย่า โตเกียว บิน AirAsiaX (XJ) เดินทาง เม.ย.-ต.ค.63

 
฿ 22,888 ฿ 22,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com