ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์เเขวน 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรเเกรม : MM BT MMR04 3D2N FD

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

Share

Share

ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์เเขวน 3วัน 2คืน

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์เเขวน

พิเศษ !!! กุ้งเเม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บุฟเฟต์ซีฟู้ด

เดินทางโดยสายการบินไทยเเอร์เอเชีย

เดินทางเดือน กันยายน - มกราคม 2563

**รายการขึ้นพระธาตุอินแขวนทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการสลับวันขึ้นตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเป็นจำนวนมาก และด้วยโรงแรมมีจำนวนจำกัด ทำให้ห้องพักไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ในกรณีห้องคืนแรกเต็ม ทางผู้จัดจะสลับขึ้นเป็นวันที่สองแทน **

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’

Powered by MakeWebEasy.com