ทัวร์พม่า โปรจัดให้ ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรเเกรม : MM BT MMR04 3D2N SL

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วันที่สาม ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-กรุงเทพฯ

Share

Share

โปรพม่าจัดให้ ทัวร์พม่า โปรจัดให้ ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน2คืน

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์เเขวน

พิเศษ!!! กุ้งเเม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

พิเศษ!!! นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์เเขวน

สักการะ เทพทันใจ โจ๊เข้า เมืองสิเรียบ 

เเถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี

เดินทางเดือน กันยายน - ธันวาคม 2562

**รายการขึ้นพระธาตุอินแขวนทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการสลับวันขึ้นตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเป็นจำนวนมาก และด้วยโรงแรมมีจำนวนจำกัด ทำให้ห้องพักไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ในกรณีห้องคืนแรกเต็ม ทางผู้จัดจะสลับขึ้นเป็นวันที่สองแทน ค่ะ**

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’

Powered by MakeWebEasy.com