ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ 5 มหาบูชาสถาน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรเเกรม : MM BT MMR08 5D PG

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง วันที่สาม ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น วันที่สี่ พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน วันที่ห้า ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ

Share

Share

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ 5 มหาบูชาสถาน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า 5 วัน 

พิเศษ!!! เมนูกุ้งเเม่น้ำเผา ชาบูชิบุฟเฟต์ 

  • พระมหามัยมุนี  
  • มหาเจดีย์ชเวดากอง
  • มหาเจดีย์ชเวสิกอง
  • เจดีย์ชเวมอดอร์
  • พระธาตุอินทร์เเขวน

เดินทางเดือน ตุลาคม - มิถุนายน 2562 ราคาเริ่มต้น  21,500.-

ในกรณีที่ไฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเนื่องจากปัญหาทางสายการบินหรือเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’.

Powered by MakeWebEasy.com