ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ มอสโคว์ ใบไม้เปลี่ยนสี 8วัน5คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรเเกรม : RU BT DME031 8D5N EK

มหัศจรรย์ มอสโคว์ ใบไม้เปลี่ยนสี ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ช้อปปิ้งห้าง GUM • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์• ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว ตลาดอิสไมโลโว่ ร้าน 7th HEAVEN RESTAURANTรับประทานมื้ออาหารสุดหรูที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower

Share

Share

มหัศจรรย์ Russia มอสโคว์ ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี 8วัน 5คืน

พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan เดินทาง ต.ค.-พ.ย.62

พิเศษ!! ชมโชว์ละครสัตว์ รับประทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino tower

รายการเดินทาง

วันแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ     

วันที่สอง  สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว  Arabat Street • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ 

วันที่สาม  พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ช้อปปิ้งห้าง GUM • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์• ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS

วันที่สี่   พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว ตลาดอิสไมโลโว่           

วันที่ห้า   สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train  •  เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก • พระราชวังฤดูหนาว  โบสถ์หยดเลือด

วันที่หก   วิหารเซนต์ไอแซค •  ป้อมปีเตอร์และปอล  •  พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ

วันที่เจ็ด  พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ •  ช้อปปิ้งเอาท์เลต วิลเลจ  •  สนามบินพัลโคโว  เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 

วันที่แปด   สนามบินดูไบ  • สนามบินสุวรรณภูมิ    

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’


หมายเหตุ : หากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในรายการมีการปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเป็นการปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหน่วยงานในประเทศรัสเซีย

ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำการจองทุกครั้ง


                                                                                       

Powered by MakeWebEasy.com