ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน4คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรเเกรม : RS BT DME006 6D4N SU

มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก ชมวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสเเดง พระราชวังเคลมลิน โบส์ถหยดเลือด พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ บินภายใน ไปกลับ 2ขา

Share

Share

มหัศจรรย์ Russia winter มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน4คืน

พิเศษ!! ชมโชว์ ละครสัตว์ เดินทางโดยสายการบินเเอโรฟลอตเเอร์ไลน์

**กรณีละครสัตว์งดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เป็นไปทางระบบการจัดการทางประเทศรัสเซียของคณะละครสัตว์  ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการส่วนนี้ให้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพ •  ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล    

วันที่สอง  สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์ The Tsar Bell และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม • ละครสัตว์

วันที่สาม   สนามบินมอสโคว • สนามบินเชเรเมเตียโว • เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค • OUTLET VILLAGE PULKOVO                  พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  • มหาวิหารคาซาน  • โบสถ์หยดเลือด

วันที่สี่    พระราชวังฤดูร้อน • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ • มหาวิหารไอแซค

วันที่ห้า  ประตูชัยกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • ซีเมียโมสตี •สนามบินเชเรเมเตียโวมอสโคว์

วันที่หก    สนามบินสุวรรณภูมิ  • กรุงเทพฯ

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’

หมายเหตุ : หากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในรายการมีการปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเป็นการปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหน่วยงานในประเทศรัสเซีย โดยทางทัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำการจองทุกครั้ง

                          

Powered by MakeWebEasy.com