ทัวร์รัสเซีย WINTER มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสโปรเเกรม : RS BT DME007 7D5N SU

ทัวร์รัสเซีย WINTER มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสเเดง พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังเเคทเธอรีน นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan

Share

Share

มหัศจรรย์ Russia WINTER 7วัน 5คืน 

พิเศษ!!! ทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino Tower 

พิเศษ!!! ชมโชว์ ละครสัตว์ บินภายใน 1 ขา

เดินทาง ธ.ค.62 - ก.พ.63

โปรเเกรมการเดินทาง

วันแรก    กรุงเทพ •  ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

วันที่สอง    สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ •  มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์  • ละครสัตว์

วันที่สาม   พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ OSTANKINO • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม

วันที่สี่   นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  •  พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  • มหาวิหารคาซาน  • โบสถ์หยดเลือด

วันที่ห้า     พระราชวังฤดูร้อน • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ • มหาวิหารไอแซค

วันที่หก    ช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE PULKOVO  • เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • ซีเมียโมสตี

วันที่เจ็ด   สนามบินสุวรรณภูมิ  • กรุงเทพฯ

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’
Powered by MakeWebEasy.com