ทัวร์ยุโรป อิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้ 8วัน5คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EU GG GG14 8D

หมู่บ้านเซนต์ปอลเดอวองซ์ อันเป็นเมืองโบราณที่สร้างด้วยหินล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง นำท่านสู่ดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว เมือง ซานตา มาเกอร์ริต้า เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงาม เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลี ฉายาราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน ชิงเคว เตเร่ หมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก เที่ยวชม หมู่บ้านมานาโรล่า และ หมู่บ้านริโอแมกจินยอเร ถ่ายรูปกับ หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

Share

Share

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้ 8 วัน 5 คืน 

พิเศษ!! นั่งรถไฟชม หมู่บ้านเชิงเคว เตเร่

กำหนดการเดินทาง

เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 62 

สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ ระดับ 5 ดาว 

รายการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)

วันที่สอง    มิลาน – มองติการ์โล(โมนาโก) – มหาวิหารโมนาโก – นีซ (ฝรั่งเศส)

วันที่สาม    เซนต์ปอลเดอวองซ์ – กราส – คานส์ – ปาเล่ เด เฟส ติวาล  – นิช

วันที่สี่       นิช – เจนัว – ลิกูเรีย – ซานตา มาเกอร์ริตา – ปอร์โตฟิโน – เจนัว – น้ำพุจัตุรัสเฟอรารี่ – มหาวิหารซานลอเรนโซ่

วันที่ห้า      เจนัว – เลวันโต – ซิงเกว เตเรว์ – ลาสปีเซีย – หอเอน ปิซ่า 

วันที่หก     ปิซ่า – เซียน่า – โรม   

วันที่เจ็ด    นครวาติกัน – โคลอสเซียม – น้ำพรุเทรวี –วิหารแพนเธออน – บันไดสเปน – ช้อปปิ้ง – โรม – กรุงเทพ

วันที่แปด    สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’


Powered by MakeWebEasy.com