ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 6วัน4คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JP TTN TGKMQ03 6D4N TG

บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ และสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย

Share

Share

KOMATSU NAGOYA 6D4N PREMIUM NEWYEAR IN KOMATSU
กำหนดการเดินทางเดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
โดยสายการบินไทย (TG) Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

โปรเเกรมการเดินทาง

วันที่ 29 ธันวาคม 2562    สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 30 ธันวาคม 2562   สนามบินโคมัตสึ – เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น - เมืองนากาโน่ – สวนลิงจิโกคุดานิ – เมืองมัตสึโมโต้

วันที่ 31 ธันวาคม 2562   เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่ 01 มกราคม 2563   อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆของเมืองนาโกย่า เต็มวัน

วันที่ 02 มกราคม 2563  ลานสกีเมืองกิฟุ  - เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – เมืองคานาซาว่า – ช้อปปิ้งคานาซาว่า

วันที่ 03 มกราคม 2563   สนามบินโคมัตสึ – กรุงเทพฯ

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’

 

 Powered by MakeWebEasy.com