ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิต 9 วัน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EU GG GG11 9D QR

เที่ยวเกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป

Share

Share

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์เเลนด์ 9 วัน

พักสวิต 2คืน / น้ำตกไรน์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / เมืองฮัลล์ทัทท์

น้ำดื่มฟรี 1 ขวดต่อวัน สายการบินระดับ 5 ดาว

รายละเอียดโปรเเกรม

วันที่แรก   กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)

วันที่สอง  มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน   – เวโรนา – บ้านของจูเลียต – เวนิส

วันที่สาม  เกาะเวนิส – อินส์บรุค – วังหลังคาทองคำ

วันที่สี่     ฮัลล์ทัทท์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาส  

วันที่ห้า   โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น

วันที่หก  เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น

วันที่เจ็ด   พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล

วันที่แปด  ลูเซิร์น – ซาร์ฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์  – กรุงเทพฯ

วันที่เก้า    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


Powered by MakeWebEasy.com