ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EU GG GG09 9D QR

นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์

Share

Share

แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน พิชิต 2 ยอดเขา MATTERHORN / JUNGFRAU

สายการบินกาตาร์ เเอร์เวย์ เป็นสายการบินดีที่สุดในโลก ประจำปี 2019

สายการบินระดับ 5 ดาว เดินทางเดือน ก.พ.-เม.ย.63


รายละเอียดโปรแกรม

วันที่แรก    กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)

วันที่สอง   มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

วันที่สาม อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง  – ช้อปปิ้ง

วันที่สี่    นั่งกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ – นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ –  ปราสาทซิลลอง – โลซานน์ – ศาลาไทย –มหาวิทยาลัยโลซาน

วันที่ห้า  โลซานน์ – เจนีวา– นาฬิกาดอกไม้ – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น – ช๊อปปิ้ง

วันที่หก   พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น

วันที่เจ็ด   ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง

วันที่เปด   ซูริก – กรุงเทพฯ

วันที่เก้า    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Powered by MakeWebEasy.com