ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ ฟรีเดย์ ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 5วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JP TTN XJ173 NRT NRT 5D3N XJ

โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

Share

Share

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ ฟรีเดย์ ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 5วัน3คืน

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ)

กำหนดการเดินทางมกราคม - มีนาคม 2563

รายละเอียดโปรเเกรม

วันแรก   กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่สอง  นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

วันที่สาม  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

วันที่สี่     อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ

วันที่ห้า    สนามบิน ดอนเมือง


Powered by MakeWebEasy.com