ทัวร์ไต้หวัน ซากุระ ไทเป ไทจง 5วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TW IJP XWT42 5D3N XW

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 นำท่านไปจุดชมซากุระที่สวยของไต้หวันที่วัดเทียนหยวน ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต

Share

Share

WOW! ไต้หวัน ซากุระ เที่ยวครบ เพียง 13,888

เดินทางเดือน ก.พ-มี.ค63

ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะลสาบสุริยันจันทรา

เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

พักโรงแรม:เถาหยวน1คืน(อาบน้ำแร่)  ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน

โปรเเกรมการเดินทาง

วันแรก   ท่าอากาศยานดอนเมือง   

วันที่สอง  ท่าอากาศยานเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - วัดเทียนหยวน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  

วันที่สาม  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต       

วันที่สี่    ไทเป – ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง 

วันที่ห้า   สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง     

                                                                           

                                   

Powered by MakeWebEasy.com