ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ โอไดบะ ฟูจิ [เลทส์โก ยูกาตะ] 4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JP ZG ZNRT12 4D3N JL

เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี เยือนวัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด เพลิดเพลินไปกับเมืองโอไดบะ ถ่ายรูปคู่เทพีเสรีภาพ ช้อปปิ้งชินจูกุ อาหารพิเศษ! บุฟเฟต์ปิ้งย่างยากินิคุ

Share

Share

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ โอไดบะ ฟูจิ 4วัน3คืน

สุดว้าว!!! พักใจกลางเมืองย่านชินจูกุ

โปรเเกรมการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

วันที่สอง  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ

วันที่สาม   อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)  

วันที่สี่   ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนคามิเซ - โอไดบะ - อิออน

Powered by MakeWebEasy.com