เเพ็คเกจมัลดีฟส์ ANGAGA RESORT AND SPA แพ็คเกจไม่รวมตั๋ว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : MD PRD VL ANGAGA RESORT AND SPA

อัตรานี้รวม - ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก - Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ท – สนามบิน -จนท.ต้อนรับที่สนามบิน - Welcome Drink - การบริการอาหารแบบ All Inclusive 3 มื้อ - เครื่องดื่มไม่อั้นทั้งมีแลไม่มีแอลกอออล์ - ฟรี ทริปดำน้ำ 1 ครั้ง *โดยขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมของทางรีสอร์ท - ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำ - ฟรี การใช้งานห้องฟิตเนส - ฟรี บริการ Wi-Fi (บริเวณส่วนกลางรีสอร์ท)

Share

Share

Angaga Island Resort & Spa แพ็คเกจ 3วัน 2คืน

ห้องหาดเริ่มต้น ที่ 23,400 บาท ห้องกลางน้ำ 26,100 บาท

แพ็คเกจโปรโมชั่นนี้ สามารถเดินทางด้วยตนเองทุกวัน

รีสอร์ทนี้อนุญาตให้เด็ก พักห้องกลางน้ำได้

Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ท - สนามบิน

 

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 

06.00 น.       ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขา
ออกระหว่างประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง) 
..........           ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์
..........          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์ อันกาก้า ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท และเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท


อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์


ค่ำ                  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
                      ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)
                      สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง (สาม) ของการเดินทาง  มัลดีฟส์      
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท


อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย


กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท


อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์


ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
                    ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)
                    สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์


วันที่สาม(สี่)ของการเดินทาง    มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ  

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย
                   เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ท
                  ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า
.........       ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ
.........       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ
.........       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  


 

Powered by MakeWebEasy.com