เเพ็คเกจมัลดีฟส์ ANGAGA RESORT AND SPA แพ็คเกจไม่รวมตั๋ว

รหัสสินค้า : MD PRD VL ANGAGA RESORT AND SPA

อัตรานี้รวม - ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก - Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ท – สนามบิน -จนท.ต้อนรับที่สนามบิน - Welcome Drink - การบริการอาหารแบบ All Inclusive 3 มื้อ - เครื่องดื่มไม่อั้นทั้งมีแลไม่มีแอลกอออล์ - ฟรี ทริปดำน้ำ 1 ครั้ง *โดยขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมของทางรีสอร์ท - ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำ - ฟรี การใช้งานห้องฟิตเนส - ฟรี บริการ Wi-Fi (บริเวณส่วนกลางรีสอร์ท)

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

Angaga Island Resort & Spa แพ็คเกจ 3วัน 2คืน

ห้องหาดเริ่มต้น ที่ 23,400 บาท ห้องกลางน้ำ 26,100 บาท

แพ็คเกจโปรโมชั่นนี้ สามารถเดินทางด้วยตนเองทุกวัน

รีสอร์ทนี้อนุญาตให้เด็ก พักห้องกลางน้ำได้

Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ท - สนามบิน

 

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 

06.00 น.       ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขา
ออกระหว่างประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง) 
..........           ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์
..........          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์ อันกาก้า ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท และเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท


อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์


ค่ำ                  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
                      ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)
                      สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง (สาม) ของการเดินทาง  มัลดีฟส์      
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท


อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย


กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท


อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์


ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
                    ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)
                    สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์


วันที่สาม(สี่)ของการเดินทาง    มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ  

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย
                   เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ท
                  ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า
.........       ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ
.........       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ
.........       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  


 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

MD PRD VL-THULHAGIRI RESORT แพ็คเกจไม่รวมตั๋ว

SPEEDBOAT 30 MINUTE + ALL INCLUSIVE รีสอร์ทนี้อนุญาตให้เด็ก พักห้องกลางน้ำได้

 
฿ 17,300 ฿ 17,300
New

MD PRD VL Hard Rock แพ็คเกจไม่รวมตั๋ว

โปรโมชั่น จอง 2 คืน แถมฟรี !! 1 คืน รีสอร์ทนี้อนุญาตให้เด็ก พักห้องกลางน้ำได้ ราคาดังกล่าวรวม – ห้องพักตามแพกเกจที่เลือก – รวมบริการรับส่งสนามบิน – รีสอร์ทด้วย Speedboat 15 นาที – รวมบริการอาหารเช้าสุดหรู ที่ห้องอาหารหลัก (The Sessions/ The Elephant & The Butterfly) – ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำตื้นตลอดการเข้าพัก – ฟรี จักรยานสำหรับเดินทางสำรวจบริเวณเกาะ – พนักงานต้อนรับที่สนามบิน – การต้อนรับสุดพิเศษ ผ้าเย็นและเครื่องดื่มต้อนรับ เมื่อเดินทางถึงรีสอร์ท – บริการน้ำดื่มสะอาดภายในห้องพัก – ฟรี Wi-Fi บริเวณส่วนกลาง – สิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่นันทนาการและศูนย์ออกกำลังกาย – กิจกรรมสันทนานการช่วงเย็น – สิทธิ์การเข้าใช้ The Marina @ Crossroads – ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท – สามารถอัพเกรดเป็น Half Board และ Full Board ได้ อัพเกรดมื้ออาหาร • Half Board : ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 2,500 บาท/คืน | เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี เพิ่มท่านละ 1,250 บาท/คืน | เด็กอายุ 0 – 5.99 ปี ฟรี อาหารเช้าและเย็นที่ห้องอาหาร The Sessions/ The Elephant & The Butterfly/ Hard Rock Cafe’ ที่ The Marina @ CROSSROADS • Full Board : ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 4,500 บาท/คืน | เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี เพิ่มท่านละ 2,250 บาท/คืน | เด็กอายุ 0 – 5.99 ปี ฟรี อาหารเช้ากลางวันและเย็นที่ห้องอาหาร The Sessions/ The Elephant & The Butterfly/ Hard Rock Cafe’ ที่ The Marina @ CROSSROADS: Hard Rock Cafe’,Kebab & Kurry Kinkao Thai Bistro,Jia Wu,Ministry of Crab and Sazanami ราคาแพ็คเกจนี้ไม่รวม • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพ-มัลดีฟส์-กรุงเทพ) • ค่าทิปพนักงาน (ตามความพึงพอใจ) • ค่ากิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

 
฿ 23,800 ฿ 23,800
New

MD PRD SET SONG KRAN

ค่าบริการรวม ที่พักเริ่มต้น 2 คืนพร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินแอร์เอเชีย จนท.ต้อนรับที่สนามบิน บริการรับ-ส่งโดย Speedboat แพคเก็จ All Inclusive อาหารบุฟเฟต์นานาชาติ เครื่องดื่มไม่อั้น ทั้งแอลและไม่แอล ฟรี WiFi ทั่วรีสอร์ท ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท

 
฿ 52,750 ฿ 52,750
New

MD PRD VL ANGAGA RESORT AND SPA แพ็คเกจไม่รวมตั๋ว

แพ็คเกจโปรโมชั่นนี้ สามารถเดินทางด้วยตนเองทุกวัน รีสอร์ทนี้อนุญาตให้เด็ก พักห้องกลางน้ำได้ Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ท - สนามบิน ALL INCLUSIVE

 
฿ 23,400 ฿ 23,400
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com