ทัวร์ทะเลตรัง เจาะลึกทะเลตรัง 5วัน2คืน

รหัสสินค้า : TH AA CL เจาะลึกทะเลตรัง 5D2N

เจาะลึกทะเลตรัง เกาะมุก(ถ้ำมรกต) เกาะกระดาน เกาะเชือก หมู่เกาะหลาวเหลียง หมู่เกาะเภตรา เกาะตะเกียง เดินทางโดยรถบัสจากกรุงเทพ

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

กำหนดเดินทาง 11-15 เมษายน 2563 ค่าบริการท่านละ 5,999 บาท

วันแรก     กรุงเทพฯ-ตรัง
พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่ให้ความตอนรับ

วันที่สอง  ตรัง-เกาะมุก-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน- เกาะเชือก

วันที่สาม  เกาะหลาวเหลียง-หมู่เกาะเภตรา-เกาะตะเกียง

วันที่สี่      ล่องเรือชมถ้ำเลเขากอบ-สุราษฎร์ธานี-พระธาตุไชยา

วันห้า      กรุงเทพฯ  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สิ่งของที่ควรนำติดตัว   ยาประจำตัว, ครีมกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ฟิมล์, ชุดสวมสบายและหัวใจที่รักธรรมชาติ

อัตรานี้รวม   

- รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ หรือ รถตู้ปรับอากาศ

-  เรือยนต์นำเที่ยวทะเล ทะเลตรัง

-  ที่พักที่  2 คืน  ตรัง อันดามัน รีสอร์ท ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า 

-  อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

-  มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่  

-  ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม  

- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ , 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

- ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

TH ITH88 DD 3D2N

หลีเป๊ะ ทะเลที่เรียกว่า SEC ช่วงเวลาดีดีที่หลีเป๊ะ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท เดินทางตุลาคม-ธันวาคม 63 พักหรู 4ดาว 2คืน

 
฿ 9,888 ฿ 9,888
New

MMK01 3D1N เที่ยวคอนให้ถึงคอน นครศรีธรรมราช3วัน1คื

เที่ยวคอนให้ถึงคอน สัมผัสวิถีชุมชน ชื่นชมธรรมชาติ ดื่มด่ำวัฒนธรรม ตอบรับโชคลาภ นครศรีธรรมราช 3 วัน 1 คืน ราคาเพียง 4,999 บาท

 
฿ 4,999 ฿ 4,999
New

TH FT MSN DD01 3D2N

วงกลมเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 3วัน 2คืน บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเทียวสบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวก เที่ยวสบายมีไกด์นำเที่ยว

 
฿ 6,990 ฿ 6,990
New

TH WCT ITH73 4D3N TG

โปรแกรมทัวร์เ ชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน TH WCT ITH73 4D3N TG ราคา 11,590 บาท เดินทางกันยายน-ตุลาคม 63

 
฿ 11,590 ฿ 11,590
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com