ทัวร์สตูล เกาะบุโหลน 5วัน2คืน

รหัสสินค้า : TH CL AA KOR BULON 5D

เกาะบุโหลน เงียบสงบ ชมหาดห้าสี ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ธรรมชาติสดๆ

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

ทั ว ร์ ส ตู ล เ ก า ะ บุ โ ห ล น 5 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง 11-15 เมษายน 2563 เพียงท่านละ 6,999 บาท

วันแรก     กรุงเทพฯ-สตูล
พร้อมกันที่สวนลุมพินีวันฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาต้อนรับท่านโดย เจ้าหน้าที่
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  พร้อมห้องสุขภัณฑ์ เดินทางมุ่งหน้าสู่ ภาคใต้ของประเทศ

วันที่สอง      สตูล-อุทยานหมู่เกาะเภตรา-เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงายชายหาดห้าสี-เกาะบุโหลน 

วันที่สาม    เกาะบุโหลน –ดำน้ำเกาะบุโหลนรัง+เกาะหินขาว+เกาะตูกนแพ-เกาะบุโหลนดอน(บุโหลนขี้นก)-ปากบารา

วันที่สี่       พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู -อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี-พระธาตุไชยา 

วันที่ห้า     กรุงเทพมหานคร
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ กรุงเทพมหานคร พร้อมความประทับใจ       

อัตรานี้รวม  - รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์    

                   - เรือท่องเที่ยวเกาะบุโหลน

                   - อุปกรณ์ดำน้ำ

                   - อาหารตามรายการที่ระบุ  และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

                   - ที่พัก2คืนตามที่ระบุในโปรแกรม

                   - วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท

                   - มัคคุเทศก์พร้อมผู้ช่วย

                   - ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ

อัตรานี้ไม่รวม     - ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด    

                          - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)

                          - ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม                

                          - ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ  วันละ100บาท ตลอดทริปคิด 500 บาท

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

TH FT UDN BSS01 4D3N BUS

ชูวี้ดูวา......จะพาเธอไปดำน้ำอ่าวแสมสาร @ ชลบุรีและระยอง 2 วัน 1คืน บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวกสบาย ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

 
฿ 4,590 ฿ 4,590
New

TH ZG ZCTI01 2D1N VAN โปรแกรมจันทบุรี แหลมสิงห์ 2ว

พักโฮมสเตย์ 1 คืน กินปู ดูเหยี่ยว ล่องแพเปียก เรือกระด้งเจ้าแรกในไทย เช็คอินโบสถ์สีน้ำเงิน จุดชมวิวเกาะเปริด ถ่ายรูปชิคๆ Sky View Cafe

 
฿ 3,999 ฿ 3,999
New

TH FT KBI TRG BS001 5D 4N VAN

ทริปเดียวเที่ยวสองทะเล!! กระบี่-ตรัง บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแลท่องเที่ยว สบายใจ ไปเหมือนครอบครัว สะดวก สบาย ด้วยรถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง

 
฿ 7,990 ฿ 7,990
New

TH FT-PKN-BS001 3D 2N VAN

ทัวร์สุดฮิป ทริปสุดมันส์ 3วัน 2คืน ประจวบคีรีขันธ์ ดำนํ้าดูประการัง เกาะทะลุ บริการเหนือกว่า กินดีอยู่ดี มีคนดูแล ท่องเที่ยวสบายใจไปเหมือนครอบครัว สะดวกสบายด้วยรถตู้ VIP ตลาดการเดินทาง

 
฿ 5,990 ฿ 5,990
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com