โปรแกรมทัวร์อยุธยา 1D

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : โปรแกรมทัวร์อยุธยา 1D

โปรแกรมนี้ไม่เน้นไหว้พระ เน้นที่เที่ยวแปลกใหม่เข้าถึง รู้จริงแต่แฝงด้วยวิชาการเน้นฮา สนุกสานกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติศาสตร์ในมุมมองใหม่ เที่ยวด้วยกัน อยุธยา 1 วัน ทัวร์ออกเดินทางทุกวัน

Share

Share

อยุธยา 1 วัน   ทัวร์ออกเดินทางทุกวัน

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วัดพุทไธศวรรย์

หมู่บ้านโปรตุเกตุ

โบสถ์ยอแซฟ

วัดโคกพระยา

ประตูกาลเวลา     

ศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์อยุธยา

สิปปะคาเฟ่ต์

 

 

ค่าบริการรวม

- รถบริการนำเที่ยวตามรายการ (รถเก๋ง /รถตู้ /รถบัสขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

- มัคคุเทศก์มืออาชีพ ประวัติศาสตร์อยุธยาแน่นเปรี๊ยะ

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ

 


ค่าบริการไม่รวม

- อาหารกลางวันและอาหารเย็น(ถ้ามี)

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สิปปะคาเฟ่ต์

- ค่าทิปมัคคเทศก์๓๐๐บาท /คนเงื่อนไขในการจอง

- ชำระเต็มจำนวนในวันจอง

 

 

                                                       

Powered by MakeWebEasy.com