ทัวร์กัมพูชา นครธม นครวัด 3D2N

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KH MD MD01 3D2NVAN

ปราสาทพนมบาเค็ง ปราสาทบายน นครวัด นครธม โตเลสาบ

Share

Day1 หน้าด่านอรัญประเทศ-เสียมเรียบ-องค์เจก องค์จอม-โตนเลสาบ-ปราสาทพนมบาเค็ง

Day2 นครวัด-ปราสาทบันทายศรี-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรม

Day3 ศูนย์ศิลปาชีพ Artisans Angkor – วัดพระพรหมรัตน์–ช็อปปิ้งตลาดเก่า

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง
• ค่าที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีวี นํ้าอุ่น)
• ค่าอาหารตามรายการ 6 มื้อ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
• ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษาสูงสุด1,000,000 บาท
(ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
• ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
• ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
• ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องทำวีซ่า) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างหาก ท่านละ 3,000 บาท
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถเขมร (300 บาท/ท่าน/ทริป)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้