ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KH MD MD02 2D1N VAN

สักการะ ศาลพระองค์เจ๊ก พระองค์จอม (เปรี๊ยะอองเจ๊กเปรี๊ยะอองจอม) ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมพระอาทิตย์ตกที่ ปราสาทเขาพนมบาแค็ง ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมปราสาทตาพรม มรดกโลกจาก UNESCO ที่พักระดับ 4 ดาว เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

Share

DAY1 หน้าด่านอรัญประเทศ-เสียมเรียบ-องค์เจก องค์จอม-โตนเลสาบ-ปราสาทพนมบาเค็ง

DAY2 นครวัด-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรม-ปอยเปต

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

-ค่าที่พักระดับ 4 ดาว 1 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

-ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

-ค่าธรรมเนียมผ่านด่านแบบ VIP

-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น

-ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

-ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา

-ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม

-ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

-ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องทำวีซ่า) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างหาก ท่านละ 3,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถเขมร (300 บาท/ท่าน/ทริป)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้