ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KH MD MD03 3D2N VAN

ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด (ANGKOR WAT) | เมืองนครธม ชม ปราสาทบายน มรดกโลก ปราสาทตาพรหม | แหล่งโบราณคดีในป่าทึบ พนมกุเลน

Share

วันที่ 1    กรุงเทพฯ - ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ - องค์เจกองค์จอม - ตลาดซาจ๊ะ - ล่องเรือโตนเลสาบ

วันที่ 2   ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทตาพรม - นครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - บุฟเฟ่ต์

วันที่ 3 พนมกุเลน - วัดพระองค์ธม - ศิวลึงค์ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ - หน้าผาพนมกุเลน - ปอยเปต - กรุงเทพฯ

 อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

• ค่าที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น)

•  ค่าอาหารตามรายการ 7 มื้อ

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

• ค่าธรรมเนียมผ่านด่านแบบ VIP

• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น

•  ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

•  ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม

•  ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

•  ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องทำวีซ่า) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างหาก ท่านละ 3,000 บาท

•  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

•  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถเขมร (300 บาท/ท่าน/ทริป)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้